צור קשר

"מנגינות" ביה"ס למוזיקה בע"מ

רחוב הכינור 6005 עלי

מיקוד 44828

טל': 054-533-5812

דוא"ל: manginotschool@gmail.com