תקנון

תקנון ביה"ס מנגינות

 1. תלמיד אשר מעוניין להיות תלמיד במנגינות יחויב כתנאי ראשוני לאשר קריאת תקנון זה ולהירשם דרך אתר האינטרנט של 'מנגינות'.

 2. התשלום החודשי הינו על השיעורים העתידים להתקיים באותו החודש.

 3. השיבוצים של שעות השיעור בתחילת השנה הם קבועים.

 4. במקרה של שינוי בשעת השיעור, יחשב השינוי כחד פעמי ובשיעור שלאחר מכן השעה תחזור לשעה הקבועה.

 5. תלמיד יכול לבקש להזיז באופן חד פעמי את שעת השיעור, וזאת בתנאי שהתלמיד שבשעה אליה ביקש התלמיד הראשון להזיז אליה, מסכים לכך. את בקשת הזזת זמן השיעור יש לבקש שבוע מראש.

 6. במקרים מיוחדים שעת השיעור תשתנה באופן קבוע. שינוי זה יעשה בשיחת טלפון ובהסכמה ברורה של שני הצדדים.

 7. תלמיד שמאחר לשיעור מסיבה כלשהי, לא יהיה זכאי להשלמת הזמן והשיעור יסתיים בשעה הקבועה.

 8. במידה ותלמיד אינו מגיע לשיעור מכל סיבה כזו או אחרת, בין שהודיע מראש ובין לא, יחויב כרגיל.

 9. תלמיד שהודיע מראש (לפחות יומיים) שלא יגיע לשיעור מסוים, יהיה בעדיפות עליונה בקבלת שיעורי השלמה.

 10. במקרה בו המורה מבטל את שיעור המוזיקה מסיבה כלשהי, יגבה תשלום כרגיל והשיעור יושלם במועד אחר.

 11. ביה"ס אינו מתחייב לשיעורי השלמה במקרה בו התלמיד הוא זה שהחסיר, וכי הוא נותן זאת כמתנה. במקרה בו המורה הוא זה שהחסיר, מתחייב ביה"ס בשיעור השלמה. על שיעורי ההשלמה כאמור, לא יחויב הלקוח בתשלום נוסף.

 12. במידה וללקוח מגיע שיעור השלמה מצד חיסור של המורה (סע' 10) ושיעור השלמה בגלל חיסורו שלו (סע' 11) ונעשה שיעור השלמה (סיפא לסע' 10)- יחשב שיעור ההשלמה שנעשה על חשבון השיעור שהמורה החסיר.  

 13. ביה"ס מנגינות נותן את הזכות לתת שיעור השלמה לתלמיד שהחסיר על חשבון תלמידים אחרים אשר לא מגיעים לשיעורם הקבוע.

 14. חופשות– לפי מנהג המקום לבד מחודש יולי בו יתקיימו שיעורים כרגיל. כמו כן באוגוסט 2020 תתקיים פעילות (כפוף לשינויים לאור ההתפתחויות בנושא הקורונה) גם אם בלוח החופשות המקומי יוגדר אחרת.

 15. ניתן לפרוש משיעורי הנגינה ע"י הודעה למזכירות ביה"ס ורק לאחר אישור על קבלת ההודעה ע"י מזכירות ביה"ס, עד לתאריך 25 בכל חודש. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו. 

 16. במידה והמדובר בשיעור זוגי, ואחד מבני הזוג פרש מהשיעור עד סוף השנה (בכפוף לסע' 14 לעיל), יחויב בן הזוג הנותר עבור השיעורים שנותרו במחיר של שיעור פרטי. הדבר תקף גם לגבי שיעורי שלישייה בהתייחס לחיוב עבור זוג ו/או פרטי.

 17. החל מתאריך 25/03/2021 לא תינתן אפשרות לבטל השתתפות בשיעורי המוזיקה ולא יינתן זיכוי כספי על פרישה מהשיעור עד סוף השנה (31/07/2021). 

 18. הודעה על שינוי בלתי צפוי מצד הלקוח של שיעור תהיה למזכירות ביה"ס ע"פ הפרטים המופיעים בעמודת "צור קשר" באתר זה, ורק לאחר אישור קבלת ההודעה ע"י מזכירות ביה"ס. על הלקוח לוודא שבידי הביה"ס מספר הנייד העדכני שלו.

 19. המשך הגעה לשיעורים יתפרש כהסכמת הלקוח לכתוב לעיל.                                                                                                                                                                                                                                              בברכת שנת לימוד מוצלחת!

צוות בית הספר "מנגינות"